• Hotline: 0983911520

Tin mới

TRUYỀN MÁU LƯỢNG LỚN

TRUYỀN MÁU LƯỢNG LỚN

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Minh 1. ĐẠI CƯƠNG 1.1. Định nghĩa - Truyền máu lượng lớn đề cập đến việc truyền thể tích máu lớn trong một t...