Gây mê hồi sức là gì ? Thuốc gây mê làm cho bệnh nhân mất ý thức có thể phục hồi và sự giảm đau để cho bác sĩ phẫu thuật có thể thao tác trên bệnh nhân. Việc sử dụng chúng là phổ biến nhưng đến nay cơ chế tác dụng của chúng vẫn chưa được hiểu đầy đủ