Với trang thiết bị hiện đại, dụng cụ phẫu thuật tốt đảm bảo được yêu cầu của các chuyên gia nước ngoài. Đặc biết các chuyên gia đến từ Nhật. Bên cạnh đó sự chuẩn bị kĩ càng về nhân lực giúp cho các cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ và bệnh nhân hồi phục tốt đáp ứng được yêu cầu cao của các chuyên gia ngoài nước.