Mổ là phương pháp xuất đầu tiên, cho đến nay vẫn hiệu quả nhất nhất và nhanh nhất. Các phương pháp khác như xạ trị, hóa trị (bao gồm nội tiết, hóa chất, sinh học) ít khi làm tan hoàn toàn bướu. Ngay cả khi đã tan bướu hết rồi thì tái phát cao hơn mổ. Như vậy, mổ là lựa chọn đầu tiên trừ khi không mổ được hoặc mổ khó khăn