Gây mê hồi sức là một chuyên ngành đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ của bác sĩ gây mê hồi sức là đảm bảo cho bệnh nhân trải qua các ca phẫu thuật, thủ thuật được an toàn. Ngoài ra bác sĩ gây mê hồi sức còn đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát đau cho bệnh nhân bằng phương pháp dùng thuôc và các kĩ thuật không dùng thuốc.