Ngày 20 tháng 6 năm 2016 tại khoa Gây mê hồi sức bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng bệnh nhân Lê Văn T 55 tuổi đã được bác sĩ Ngô Văn Chấn tiến hành rút ống Nội khí quản. Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Tự thở hoàn toàn qua Canule. Bệnh nhân rất vui mừng vì có thể sinh hoạt lại bình thường.