Lý do thứ nhất là do đặc điểm sinh học bệnh ung thư, ung thư phát triển nhanh, mạnh; có thể di căn xa từ rất sớm khi bướu ban đầu còn rất nhỏ, ung thư phát triển âm thầm từ vị trí trong sâu và/hoặc khi thể hiện ra ngoài hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe khiến người bệnh đi khám thì bướu đã quá to.