Cần tránh sử dụng dao điện và dao đốt cao tần ( đặc biệt là chế độ đơn cực monopolar ) ở bệnh nhân PPM bất cứ khi nào có thể. Xem xét sử dụng dao siêu âm ( harmonic scalpel ) ở vị trí cần cắt đốt.