Phẫu thuật ung thư được dùng trong điều tri hoặc chẩn đoán hoặc vừa chẩn đoán vừa điều trị. Phẫu thuật ung thư xuất hiện từ rất lâu và nay vẫn chiếm đa số chỉ định cho hầu hết các loại ung thư. Mặc dù có nhiều phương pháp điều trị khác ra đời nhưng không thể thay thế hoàn toàn được, nếu có chỉ thay thế một phần nhỏ.