Đụng dao đụng kéo là từ nôm na mọi người hay gọi, mà trong y khoa bao hàm phẫu thuật hay là mổ, hay sinh thiết chọc hút bằng kim.