Ung thư chưa rõ nguyên phát chiếm 2-8% trong khối u ác tính; chiếm 3-9% ung thư đầu cổ, mô bệnh học là carcinoma tế bào gai là 53-77%. Ung thư nguyên phát vùng đầu cổ được tìm thấy ở vị trí dưới niêm mạc chiếm 4-21%.