Khàn tiếng: là dấu hiệu thường gặp nhất của ung thư thanh quản, do dây thanh bị tổn thương làm thay đổi sự rung của dây thanh. Ở những người hút thuốc và uống rượu có thể bị khàn tiếng mạn nên rất khó phân biệt với khàn tiếng do ung thư thanh quản.