Mỗi loại ung thư đều có xét nghiệm tầm soát riêng. Một số loại ung thư hiện nay không có phương pháp tầm soát hiệu quả. Phát triển những phương pháp tầm soát ung thư mới là một lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển.