Nằm trong chương trình hợp tác của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng với các chuyên gia. Giáo sư Makuuchi - Người được mệnh danh là Living Legend in surgery ( Huyền thoại sống của ngành phẫu thuật) đã có chuyến làm việc, chuyển giao kĩ thuật lần thứ 2 tại Bệnh Ung bướu Đà Nẵng.