Để chuẩn bị cho hội nghị phòng chống Ung thư Hội nghị phòng chống ung thư thành phố Đà Nẵng lần III năm 2019; bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có quyết định thành lập hội đồng khoa học và các tiểu ban để chuẩn bị cho hội nghị Hội nghị phòng chống ung thư thành phố Đà Nẵng lần III năm 2019. Hội nghị này hứa hẹn sẽ tạo nên bước tiến mới trong ngành Ung thư học ở Việt Nam.