Báo cáo mới nhất của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chứ Y tế Thế giới năm 2018 về tỉ lệ mắc, tử vong và tần suất ung thư ở việt đang tiếp tục gia tăng, số ca mắc mới là 164.671, số lượng tử vong do ung thư 174.871. Ung thư Gan và Phổi thường gặp nhất ngoài các ung thư không hắc tố. Dưới đây là biểu đồ mới nhất năm 2018 của Globocan