Báo cáo mới nhất của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chứ Y tế Thế giới về tỉ lệ mắc, tử vong và tần suất ung thư trên thế giới đang tiếp tục gia tăng, số ca mắc mới là 18 triệu, số lượng tử vong do ung thư 9,5 triệu. Ung thư Phổi và vú thường gặp nhất ngoài các ung thư không hắc tố. Dưới đây là biểu đồ mới nhất năm 2018 của Globocan.