Trong điều trị ung thư, những bác sĩ thuộc những chuyên khoa khác nhau sẽ làm việc cùng nhau để lập nên toàn bộ kế hoạch điều trị cho bệnh nhân. Đây gọi là điều trị đa mô thức. Trong ung thư tuyến giáp, nhóm này có thể bao gồm phẫu thuật viên, bác sĩ nội khoa ung thư, bác sĩ xạ trị ung thư, và bác sĩ chuyên về nội tiết, người mà chuyên điều trị các vấn đề liên quan đến hoc-môn, các tuyến, và hệ thống nội tiết.