US News & World Report vừa công bố bảng xếp hạng Công việc tốt nhất năm 2018, xác định nghề nghiệp tốt nhất ở Mỹ dựa trên mức lương trung bình, tỷ lệ việc làm, tăng trưởng việc làm, triển vọng công việc, mức độ căng thẳng và cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đáng chú ý ở hạng mục Công việc trả lương cao nhất (Best Paying Jobs) 11 nghề được trả lương cao nhất đều thuộc về ngành y. Vị trí số 1 là bác sỹ Gây mê hồi sức và vị trí 11 thuộc về điều dưỡng Gây mê hồi sức.