Phẫu thuật nội soi là một phẫu thuật ít xâm lấn hơn, có nhiều ưu điểm đặc biệt là về thẩm mỹ. Phẫu thuật nội soi được chỉ định điều trị cho bướu giáp đa nhân 2 thùy, các trường hợp cường giáp, basedow ổn và ung thư tuyến giáp ở giai đoạn sớm. Tùy theo thương tổn, bệnh nhân được cắt một thùy hoặc cả 2 thùy của tuyến giáp.