Neostigmine / atropine có hiệu quả trong điều trị PDPH chỉ sau 2 liều. Neostigmine có thể vượt qua đám rối màng mạch nhưng không qua được hàng rào máu não. Tác dụng trung tâm của 2 loại thuốc này ảnh hưởng lên cả tăng tiết dịch não tủy và trương lực mạch máu não, đó chính là sự thay đổi sinh lí bệnh cơ bản trong PDPH. Kết quả này phù hợp với những nghiên cứu trước đó và báo cáo lâm sàng về hoạt động của neostigmine.