Phẫu thuật u tuyến thượng thận tương đối phức tạp. Vì tuyến thượng thận tiết ra nhiều hormon gây rối loạn chuyển hóa và huyết động của cơ thể. Những bệnh nhân này đòi hỏi phải được đánh giá kĩ càng trước phẫu thuật, với sự tham gia của nhiều chuyên khoa, và điều chỉnh các rối loạn nếu có. Trong phẫu thuật cần có phương tiện theo dõi và can thiệp kịp thời các rối loạn,tai biến và biến chứng. Sau phẫu thuật bệnh nhân cần được theo dõi, hồi sức, kiểm soát các rối loạn, và theo dõi các biến chứng có thể xảy ra.