EBUS, EBUS-TBNA là kĩ thuật dùng đầu dò siêu âm kết hợp với nội soi phế quản, so với nội soi phế quản không có siêu âm thì phương pháp này có ưu điểm vượt trội, giúp cho các bác sĩ đánh giá tốt hơn các tổn thương và sinh thiết các mẫu mô chính xác hơn. Từ đó đưa đến hiệu quả chẩn đoán điều trị tốt hơn. Khi thực hiện nội soi phể quản bằng ống mềm thông thường chỉ sinh thiết lấy mẫu khi nhìn thấy tổn thương, đôi khi có thể sinh thiết xuyên vách (sinh thiết mù), tuy nhiên khả năng lấy được mẫu rất thấp