Nguyên tắc quan trọng nhất của việc đặt tư thế bệnh nhân là "không gây tổn thương". Bác sĩ gây mê thường làm giảm hoặc mất khả năng nhận biết của bệnh nhân khi kê tư thế bằng các thuốc gây mất ý thức, gây tê và gây mê. Do đó, trách nhiệm của các bác sĩ gây mê, cũng như các thành viên khác của đội phẫu thuật là đảm bảo rằng tư thế phẫu thuật không gây hại cho bệnh nhân.