Nguyên nhân của khàn tiếng có thể do tổn thương dây thanh hoặc tổn thương thần kinh chi phối dây thanh. Một số trường hợp liệt dây thanh có thể được điều trị với kĩ thuật bơm mỡ tự thân dây thanh. Tỉ lệ thành công tùy báo cáo có thể lên tới 90%.