Cơ thể chúng ta cần những tế bào miễn dịch để giúp chúng ta bảo vệ cơ thể. Video này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về cách các tế bào miễn dịch di chuyển trong cơ thể.