Xem xét một người có Rh dương hay âm sẽ cho biết họ có hay không có một protein được biết như kháng nguyên D nằm trên bề mặt hồng cầu của họ. Lưu ý rằng hệ thống nhóm máu Rh bao gồm hơn 40 kháng nguyên; tuy nhiên, kháng nguyên D được cho là có tính gây miễn dịch cao nhất. Đây là lý do tại sao khi yêu cầu nhóm máu của bệnh nhân, cả hai xét nghiệm ABO và RhD đều được thực hiện. Một người có RhD âm sẽ không tự nhiên sinh ra anti D.