Mỗi năm có khoảng năm mươi ngàn phụ nữ tử vong trên toàn thế giới liên quan đến mang thai và sinh đẻ. Băng huyết sau sinh (BHSS) chiếm phần lớn tử vong cũng như bệnh suất của thiếu máu nặng cần truyền máu, nằm viện và nhiễm trùng. Những người có nguy cơ cao mắc BHSS chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tử vong mẹ. Đa số bệnh suất và tử suất xảy ra ở những người không có yếu tố nguy cơ và không thể tiên đoán được