Gây tê tủy sống vẫn là nền tảng của thực hành gây mê sản khoa hiện đại cho mổ lấy thai. Hyperbaric bupivacaine dường như là thuốc tê tốt nhất để sử dụng tê tủy sống cho mổ lấy thai. liều ED95 cho gây tê tuỷ sống là hợp lý nhất để đảm bảo 95% thành công cho gây tê phẫu thuật,trái lại liều thấp có thể làm giảm tỉ lệ hạ huyết áp,nhưng thời gian tê ngắn hơn, tăng nguy cơ đau trong mổ cần phải bổ sung thuốc giảm đau và chuyển đổi gây mê nếu cuộc mổ kéo dài hơn dự kiến