Ngày nay, tần suất viêm phổi hít gặp thấp hơn nhưng vẫn còn là nguyên nhân thường gặp gây tử vong cho mẹ trong gây mê. Phòng ngừa hít dịch dạ dày vẫn là mục tiêu quan trọng nhất và dường như có sự đồng thuận trên toàn thế giới về biện pháp phòng ngừa nên được sử dụng nhiều hơn.