Sevoflurane là thuốc gây mê hô hấp được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1990 bởi công ty dược phẩm Maruishi, Nhật Bản. Và sau đó (1995) được Abbott Lab Laboratory, Hoa Kỳ bán ra thị trường trên toàn thế giới dưới tên Sevorane. Ngày nay, các đặc tính dược lực học và dược động học của nó cùng với việc không có tác dụng phụ bất lợi lớn trên các hệ cơ quan khác nhau đã khiến thuốc này được chấp nhận sử dụng rộng rãi như một thuốc gây mê an toàn và đáng tin cậy cho thực hành lâm sàng trong nhiều tình huống khác nhau