Số lượng tiểu cầu bình thường là không cần thiết trước khi gây tê trục thần kinh cho sản phụ khỏe mạnh. Nguyên nhân của giảm tiểu cầu rất quan trọng trong việc dự đoán diễn tiến lâm sàng và đáp ứng với điều trị.