Cho thuốc co hồi tử cung như oxytocin tại thời điểm sinh làm giảm nguy cơ BHSS lên khoảng 66%, và nguy cơ truyền máu ở mẹ 65%. Để phòng ngừa đờ tử cung và BHSS, oxytocin thông thường được cho sau sinh em bé hoặc sau sổ nhau . Liều oxytocin thích hợp sau sinh âm đạo là 10 đơn vị tiêm bắp hoặc 10 đơn vị truyền tĩnh mạch chậm . Tác dụng của oxytocin là khoảng 2 đến 5 phút sau tiêm bắp ,và 1 phút sau liều tĩnh mạch.