Theo một nghiên cứu mới, phụ nữ trải qua phẫu thuật cắt bỏ vú với gây mê bằng propofol kết hợp với gây tê cạnh cột sống có tỷ lệ tử vong và tái phát ung thư trong năm năm thấp hơn đáng kể so với các bệnh nhân được gây mê với thuốc mê bay hơi.