Gây tê tủy sống và gây mê cho mổ lấy thai nói chung đều an toàn như nhau đối với trẻ sinh, nhưng ưu và nhược điểm sẽ khác nhau đối với mẹ. Mổ lấy thai được chỉ định nếu em bé không thể sinh thường. Ví dụ, em bé ngôi ngang, ngôi ngược hoặc nhau thai bít lối mở tử cung…... theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ sinh mổ lý tưởng về mặt y khoa trong khoảng 10 đến 15 phần trăm. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh mổ ngày càng tăng ở cả các nước phát triển và đang phát triển.