Thuyên tắc ối(Amniotic fluid embolism : AFE) là tình trạng hiếm gặp, nhưng xảy ra nghiêm trọng khi nước ối xâm nhập vào tuần hoàn người mẹ. Ghi nhận nhanh là quan trọng để thiết lập điều trị nhanh chóng