Sonde dạ dày được sử dụng với mục đích làm giảm căng hơi dạ dày, giảm khó chịu sau phẫu thuật do rối loạn vận động dạ dày và nôn, giảm biến chứng dò, bục miệng nối. Tuy nhiên tất cả các dữ liệu gần đây cho thấy việc sử dụng sonde dạ dày thường xuyên không những không có tác dụng tích cực mà là một loạt các tác dụng tiêu cực