Ngoài các biến chứng chung của GMTT, GMTT trong sản khoa còn có một số biến chứng đáng chú ý là hít sặc phổi, đặt nội khí quản thất bại và tỉnh trong phẫu thuật.