Chức năng của phòng chăm sóc sau gây mê Post-Anesthesia Care Unit (PACU) là theo dõi và chăm sóc bệnh nhân ở tất cả lứa tuổi được tiến hành phẫu thuật với gây mê, an thần hoặc gây tê vùng. Bệnh nhân có thể được xuất viện trong ngày phẫu thuật hoặc được tiếp tục chăm sóc và điều trị tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân.