Khi áp dụng gây mê toàn thân (GMTT) cho PTLT, người gây mê cần hiểu rõ những thay đổi về giải phẫu, sinh lý của sản phụ trong quá trình mang thai cũng như các nguy cơ liên quan đến GMTT cho cả sản phụ và thai nhi. Nội dung của hướng dẫn thực hành này tập trung giới thiệu về phương pháp GMTT trong PTLT.