Truyền máu lượng lớn đề cập đến việc truyền thể tích máu lớn trong một thời gian ngắn ở một bệnh nhân xuất huyết nặng hoặc không kiểm soát được. Phác đồ truyền máu lượng lớn mô tả việc phối hợp các các chuyên khoa để truyền máu các chế phẩm máu nhằm đạt đích sớm để tối ưu việc xử trí hồi sức và điều chỉnh rối loạn đông máu do xuất huyết nặng.