Sử dụng sớm nhũ tương lipid 20% tiêm tĩnh mạch nên ưu tiên hàng đầu sau xử trí đường hô hấp trong bất kỳ sự cố ngộ độc thuốc tê toàn thân nào